AMPLY - MIXER - XỬ LÝ TÍN HIỆU

 •  

BSS BLU 805

152.370.000 VNĐ

 •  

BSS BLU 3

3.810.000 VNĐ

 •  

BSS BLU 8 V2

16.250.000 VNĐ

 •  

BSS BLU 10

38.310.000 VNĐ

 •  

BSS BLU 806

152.370.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • SOUNDCRAFT
 • CROWN
 • YAMAHA
 • SE AUDIOTECHNIK
 • BOSE
 • BEHRINGER
 • DBX
 • LEXICON
 • JAMO
 • BSS
 • JBL

Danh mục

 • AMPLY CÔNG SUẤT
 • AMPLY ĐA VÙNG - THƯƠNG MẠI
 • ANALOG MIXER
 • DIGITAL MIXER
 • XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH
 • MIXER TÍCH HỢP CÔNG SUẤT
 • BỘ TÍN HIỆU - NGUỒN
 • ÂM THANH SÂN VƯỜN
 • CHIẾT ÁP