AMPLY - MIXER - XỬ LÝ TÍN HIỆU

 •  

BEHRINGER EPQ2000

9.640.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER LC2412

6.440.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER BX2000H

9.640.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER PB600

3.220.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER PB1000

4.190.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER EQ700

820.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER XR4400

4.190.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER DI800

3.870.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER PP400

820.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER HA400

820.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER HA4700

4.190.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER HA8000

4.830.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • SOUNDCRAFT
 • YAMAHA
 • BOSE
 • CROWN
 • JBL
 • SE AUDIOTECHNIK
 • LEXICON
 • BSS
 • BEHRINGER
 • DBX
 • MARTIN AUDIO
 • JAMO

Danh mục

 • AMPLY CÔNG SUẤT
 • AMPLY ĐA VÙNG - THƯƠNG MẠI
 • ANALOG MIXER
 • DIGITAL MIXER
 • XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH
 • MIXER TÍCH HỢP CÔNG SUẤT
 • BỘ TÍN HIỆU - NGUỒN
 • ÂM THANH SÂN VƯỜN
 • CHIẾT ÁP