LOA ACTIVE | SAIGON HD

LOA HỘI TRƯỜNG - SÂN KHẤU

 •  

 •  

BEHRINGER B108D

5.800.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER B208D

5.800.000 VNĐ

 •  

 •  

YAMAHA HS5

5.900.000 VNĐ

 •  

JBL LSR305

6.090.000 VNĐ

 •  

JBL LSR2325P

6.290.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER F1220A

6.370.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER B110D

6.440.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER B205D

6.440.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER F1220D

6.440.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER B210D

6.440.000 VNĐ

 •  

Khoảng giá

Thương hiệu

 • BOSE
 • JBL
 • YAMAHA
 • SE AUDIOTECHNIK
 • BEHRINGER
 • BMB

Danh mục

 • LOA ACTIVE
 • LOA PASSIVE
 • LOA MONITOR
 • LOA SUBWOOFER
 • LOA ARRAY
 • LOA BIỂU DIỄN CƠ ĐỘNG
 • LOA STUDIO - KIỂM ÂM