20 triệu - 30 triệu | SAIGON HD

LOA HỘI TRƯỜNG - SÂN KHẤU

 •  

JBL EON 618S

22.050.000 VNĐ

 •  

JBL EON ONE PRO

26.250.000 VNĐ

 •  

YAMAHA DXS15 MKII

24.490.000 VNĐ

 •  

YAMAHA DXS12 MKII

21.900.000 VNĐ

 •  

JBL PRX 712

28.460.000 VNĐ

 •  

JBL PRX 710

26.280.000 VNĐ

 •  

JBL EON 518S

28.940.000 VNĐ

 •  

 •  

JBL AC 18 26

24.910.000 VNĐ

 •  

 •  

JBL AC 18 95

24.910.000 VNĐ

 •  

 •  

JBL AC 26

27.690.000 VNĐ

 •  

 •  

JBL AC 16

20.390.000 VNĐ

 •  

JBL AC 2215

27.690.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • BOSE
 • JBL
 • YAMAHA
 • SE AUDIOTECHNIK
 • BEHRINGER
 • KLIPSCH
 • BMB

Danh mục

 • LOA ACTIVE
 • LOA PASSIVE
 • LOA MONITOR
 • LOA SUBWOOFER
 • LOA ARRAY
 • LOA BIỂU DIỄN CƠ ĐỘNG
 • LOA STUDIO - KIỂM ÂM