KARAOKE GIA ĐÌNH - CHUYÊN NGHIỆP

  •  

BIK BJ S886

9.500.000 VNĐ

  •  

CROWN XLi 800

9.000.000 VNĐ

  •  

PROSING PS 1688

6.490.000 VNĐ

  •  

SAS S300

4.990.000 VNĐ

  •  

AKG P3

1.200.000 VNĐ

  •  

OKARA M10i

8.700.000 VNĐ

  •  

BMB CSH W200

8.338.000 VNĐ

  •  

VIET KTV HD PRO 3TB

8.900.000 VNĐ

  •  

SE AUDIOTECHNIK M-F3A

33.510.000 VNĐ

  •  

JARGUAR SUHYOUNG KM 202

3.325.000 VNĐ

  •  

TJ TS G80

8.990.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

  • JBL
  • BOSE
  • NAVISON AUDIO
  • JARGUAR SUHYOUNG
  • SE AUDIOTECHNIK
  • YAMAHA
  • KARA
  • VIETKTV
  • HANET
  • ARIRANG
  • PROSING
  • SHURE
  • AKG
  • TJ MEDIA
  • PARAMAX
  • BMB
  • RELACART
  • BTE
  • SAS PRO
  • SUMICO
  • MASTER AUDIO
  • MARTIN AUDIO
  • PD
  • CROWN
  • BIK

Danh mục

  • ĐẦU KARAOKE
  • LOA KARAOKE
  • AMPLY KARAOKE
  • MIXER KARAOKE
  • MICRO KARAOKE
  • LOA SUBWOOFER KARAOKE
  • POWER AMPLIFIER KARAOKE
  • MÀN HÌNH KARAOKE
  • PREAMPLIFIER