KARAOKE GIA ĐÌNH - CHUYÊN NGHIỆP | SAIGON HD

KARAOKE GIA ĐÌNH - CHUYÊN NGHIỆP

 •  

BIK BJ S886

9.500.000 VNĐ

 •  

CROWN XLi 800

9.000.000 VNĐ

 •  

PROSING PS 1688

6.490.000 VNĐ

 •  

SAS S300

4.990.000 VNĐ

 •  

AKG P3

1.340.000 VNĐ

 •  

OKARA M10i

8.700.000 VNĐ

 •  

BMB CSH W200

8.338.000 VNĐ

 •  

VIET KTV HD PRO 3TB

8.900.000 VNĐ

 •  

SE AUDIOTECHNIK M-F3A

36.190.000 VNĐ

 •  

JARGUAR SUHYOUNG KM 202

3.325.000 VNĐ

 •  

TJ TS G80

8.990.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • JBL
 • BOSE
 • NAVISON AUDIO
 • JARGUAR SUHYOUNG
 • SE AUDIOTECHNIK
 • YAMAHA
 • KARA
 • VIETKTV
 • HANET
 • ARIRANG
 • PROSING
 • SHURE
 • AKG
 • TJ MEDIA
 • PARAMAX
 • BMB
 • RELACART
 • BTE
 • SAS PRO
 • SUMICO
 • MASTER AUDIO
 • SENNHEISER
 • MARTIN AUDIO
 • PD
 • CROWN
 • BIK

Danh mục

 • ĐẦU KARAOKE
 • LOA KARAOKE
 • AMPLY KARAOKE
 • MIXER KARAOKE
 • MICRO KARAOKE
 • LOA SUBWOOFER KARAOKE
 • POWER AMPLIFIER KARAOKE
 • MÀN HÌNH KARAOKE
 • PREAMPLIFIER