MICRO CHUYÊN NGHIỆP

 •  

SHURE MV88 - VIDEO KIT

7.500.000 VNĐ

 •  

AKG DHT700 V2 D5

25.670.000 VNĐ

 •  

AKG DHT700 V2 C5

26.430.000 VNĐ

 •  

AKG DHT TETRAD D5

6.150.000 VNĐ

 •  

AKG D44 S

1.000.000 VNĐ

 •  

AKG CS3 DU 50

7.070.000 VNĐ

 •  

AKG DGN99

3.650.000 VNĐ

 •  

AKG D58 E

3.900.000 VNĐ

 •  

AKG DST99 S

3.650.000 VNĐ

 •  

AKG CK99 L

3.410.000 VNĐ

 •  

AKG CS3 CU 50

8.410.000 VNĐ

 •  

AKG CS3 DU 30

6.830.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • SHURE
 • AKG
 • SENNHEISER
 • JBL
 • BEHRINGER

Danh mục

 • MICRO KHÔNG DÂY
 • MICRO CÓ DÂY
 • MICRO THU ÂM
 • MICRO CỔ NGỖNG
 • MICRO CÀI ÁO
 • MICRO NHẠC CỤ
 • MICRO SÂN KHẤU
 • MICRO TREO
 • MICRO ĐEO TAI
 • MICRO ĐỂ BÀN