LOA DỰ ÁN - THƯƠNG MẠI

 •  

 •  

YAMAHA VXS3S

5.600.000 VNĐ

 •  

 •  

YAMAHA VXS1 ML

2.350.000 VNĐ

 •  

BOSE EDGEMAX EM180

15.840.000 VNĐ

 •  

BOSE EDGEMAX EM90

13.992.000 VNĐ

 •  

JBL CONTROL HST

8.362.000 VNĐ

 •  

JBL CSS H30

3.616.000 VNĐ

 •  

JBL CSS 8006BM

565.000 VNĐ

 •  

JBL CONTROL 5

5.650.000 VNĐ

 •  

JBL Control 1 Pro

2.830.000 VNĐ

 •  

 •  

JBL AWC 15LF

28.260.000 VNĐ

 •  

 •  

JBL AWC 159

38.190.000 VNĐ

 •  

 •  

JBL AWC 129

21.360.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • BOSE
 • JAMO
 • JBL
 • B&W
 • YAMAHA
 • BEHRINGER
 • KLIPSCH

Danh mục

 • LOA TREO
 • LOA ÂM TRẦN
 • LOA ÂM TƯỜNG
 • LOA SÂN VƯỜN/ MÔI TRƯỜNG