AMPLY - MIXER - XỬ LÝ TÍN HIỆU

 •  

BOSE 1S POWER STAND

31.900.000 VNĐ

 •  

BSS BLU 10

38.310.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB2 16

48.140.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB2R 16

39.780.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB2R 12

39.550.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT LX7ii 24

42.940.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT LX7ii 16

33.900.000 VNĐ

 •  

DBX TR1616

43.740.000 VNĐ

 •  

CROWN DSi 4000

42.940.000 VNĐ

 •  

CROWN DSi 2000

31.640.000 VNĐ

 •  

CROWN CDi 4000

34.580.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • SOUNDCRAFT
 • YAMAHA
 • BOSE
 • CROWN
 • JBL
 • SE AUDIOTECHNIK
 • LEXICON
 • BSS
 • BEHRINGER
 • DBX
 • JAMO

Danh mục

 • AMPLY CÔNG SUẤT
 • AMPLY ĐA VÙNG - THƯƠNG MẠI
 • ANALOG MIXER
 • DIGITAL MIXER
 • XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH
 • MIXER TÍCH HỢP CÔNG SUẤT
 • BỘ TÍN HIỆU - NGUỒN
 • ÂM THANH SÂN VƯỜN
 • CHIẾT ÁP