50 triệu - 100 triệu | SAIGON HD

LOA HỘI TRƯỜNG - SÂN KHẤU

 •  

BOSE SHOWMATCH SMS118

87.230.000 VNĐ

 •  

JBL VT 4881A

97.080.000 VNĐ

 •  

JBL VT 4883

77.890.000 VNĐ

 •  

JBL VT 4886

75.180.000 VNĐ

 •  

JBL VRX 918SP

66.700.000 VNĐ

 •  

JBL VRX 932LAP

95.640.000 VNĐ

 •  

 •  

JBL VRX 932LA 1

72.990.000 VNĐ

 •  

 •  

JBL VRX 928LA

50.340.000 VNĐ

 •  

JBL VRX 915M

57.860.000 VNĐ

 •  

JBL STX 828S

66.700.000 VNĐ

 •  

JBL STX 835

86.830.000 VNĐ

 •  

JBL STX 825

66.700.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • BOSE
 • JBL
 • YAMAHA
 • SE AUDIOTECHNIK
 • BEHRINGER
 • KLIPSCH
 • BMB

Danh mục

 • LOA ACTIVE
 • LOA PASSIVE
 • LOA MONITOR
 • LOA SUBWOOFER
 • LOA ARRAY
 • LOA BIỂU DIỄN CƠ ĐỘNG
 • LOA STUDIO - KIỂM ÂM