AMPLY - MIXER - XỬ LÝ TÍN HIỆU

 •  

DBX DRIVERACK 4820

85.740.000 VNĐ

 •  

MARTIN AUDIO VIA2502

72.000.000 VNĐ

 •  

MARTIN AUDIO DX4.0

99.000.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER S32

54.640.000 VNĐ

 •  

 •  

BEHRINGER X32 COMPACT

59.600.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER X32

76.140.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER X32 COMPACT-TP

66.220.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER X32-TP

89.380.000 VNĐ

 •  

CROWN DCi 4 300N

66.130.000 VNĐ

 •  

 •  

SOUNDCRAFT GB4 24

93.790.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • SOUNDCRAFT
 • YAMAHA
 • BOSE
 • CROWN
 • JBL
 • SE AUDIOTECHNIK
 • LEXICON
 • BSS
 • BEHRINGER
 • DBX
 • BMB
 • MARTIN AUDIO
 • JAMO

Danh mục

 • AMPLY CÔNG SUẤT
 • AMPLY ĐA VÙNG - THƯƠNG MẠI
 • ANALOG MIXER
 • DIGITAL MIXER
 • XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH
 • MIXER TÍCH HỢP CÔNG SUẤT
 • BỘ TÍN HIỆU - NGUỒN
 • ÂM THANH SÂN VƯỜN
 • CHIẾT ÁP