AMPLY - MIXER - XỬ LÝ TÍN HIỆU

 •  

CROWN DCi 4 300N

66.130.000 VNĐ

 •  

 •  

SOUNDCRAFT GB4 24

93.790.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB4 16

59.890.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB2 32

75.600.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB2 24

61.020.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT LX7ii 32

51.980.000 VNĐ

 •  

DBX 160SL

67.830.000 VNĐ

 •  

DBX 162SL

61.270.000 VNĐ

 •  

LEXICON PCM 96

95.340.000 VNĐ

 •  

LEXICON PCM 92

57.210.000 VNĐ

 •  

CROWN DSi 6000

58.760.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • SOUNDCRAFT
 • YAMAHA
 • BOSE
 • CROWN
 • JBL
 • SE AUDIOTECHNIK
 • LEXICON
 • BSS
 • BEHRINGER
 • DBX
 • JAMO

Danh mục

 • AMPLY CÔNG SUẤT
 • AMPLY ĐA VÙNG - THƯƠNG MẠI
 • ANALOG MIXER
 • DIGITAL MIXER
 • XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH
 • MIXER TÍCH HỢP CÔNG SUẤT
 • BỘ TÍN HIỆU - NGUỒN
 • ÂM THANH SÂN VƯỜN
 • CHIẾT ÁP