AMPLY - MIXER - XỬ LÝ TÍN HIỆU

 •  

BOSE ZA 2120 HZA

18.414.000 VNĐ

 •  

BOSE ZA 2120 LZA

16.412.000 VNĐ

 •  

JBL CST 2120

2.480.000 VNĐ

 •  

JBL CSA 2120

11.660.000 VNĐ

 •  

JBL CSA 2120Z

15.160.000 VNĐ

 •  

JBL CSA 280Z

13.220.000 VNĐ

 •  

JBL CSA 240Z

10.410.000 VNĐ

 •  

JBL CSA 1120Z

12.130.000 VNĐ

 •  

JBL CSA 180Z

9.290.000 VNĐ

 •  

JBL CSA 140Z

6.320.000 VNĐ

 •  

JBL CSMA 2120

21.160.000 VNĐ

 •  

JBL CSMA 280

17.050.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • SOUNDCRAFT
 • YAMAHA
 • BOSE
 • CROWN
 • JBL
 • SE AUDIOTECHNIK
 • LEXICON
 • BSS
 • BEHRINGER
 • DBX
 • BMB
 • MARTIN AUDIO
 • JAMO

Danh mục

 • AMPLY CÔNG SUẤT
 • AMPLY ĐA VÙNG - THƯƠNG MẠI
 • ANALOG MIXER
 • DIGITAL MIXER
 • XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH
 • MIXER TÍCH HỢP CÔNG SUẤT
 • BỘ TÍN HIỆU - NGUỒN
 • ÂM THANH SÂN VƯỜN
 • CHIẾT ÁP