AMPLY - MIXER - XỬ LÝ TÍN HIỆU

 •  

SOUNDCRAFT GB 2R 16

46.958.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB 2R 12

46.862.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT LX 7ii 32

61.363.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT LX 7ii 24

50.689.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT LX 7ii 16

40.015.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT SIGNATURE 16

19.059.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT SIGNATURE 22

22.239.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT SIGNATURE 12

11.088.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT SIGNATURE 10

9.519.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT FX 16ii

29.351.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • SOUNDCRAFT
 • YAMAHA
 • BOSE
 • CROWN
 • JBL
 • SE AUDIOTECHNIK
 • LEXICON
 • BSS
 • BEHRINGER
 • DBX
 • K-ARRAY
 • AKG
 • STAGEBOX
 • SHURE
 • BMB
 • MARTIN AUDIO
 • JAMO

Danh mục

 • AMPLY CÔNG SUẤT
 • AMPLY ĐA VÙNG - THƯƠNG MẠI
 • ANALOG MIXER
 • DIGITAL MIXER
 • XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH
 • MIXER TÍCH HỢP CÔNG SUẤT
 • BỘ TÍN HIỆU - NGUỒN
 • BỘ ĐIỀU CHỈNH TẦN SỐ
 • MIXER - AMPLI DÀNH CHO MICRO
 • BỘ NHẬN TÍN HIỆU
 • ÂM THANH SÂN VƯỜN
 • CHIẾT ÁP