AMPLY - MIXER - XỬ LÝ TÍN HIỆU

 •  

SOUNDCRAFT Ui24R

23.850.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT Ui16

12.800.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT Ui12

7.800.000 VNĐ

 •  

 •  

SOUNDCRAFT GB4 32

119.780.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB4 24

93.790.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB4 16

59.890.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB2 32

75.600.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB2 24

61.020.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB2 16

48.140.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB2R 16

39.780.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB2R 12

39.550.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • SOUNDCRAFT
 • YAMAHA
 • BOSE
 • CROWN
 • JBL
 • SE AUDIOTECHNIK
 • LEXICON
 • BSS
 • BEHRINGER
 • DBX
 • BMB
 • MARTIN AUDIO
 • JAMO

Danh mục

 • AMPLY CÔNG SUẤT
 • AMPLY ĐA VÙNG - THƯƠNG MẠI
 • ANALOG MIXER
 • DIGITAL MIXER
 • XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH
 • MIXER TÍCH HỢP CÔNG SUẤT
 • BỘ TÍN HIỆU - NGUỒN
 • ÂM THANH SÂN VƯỜN
 • CHIẾT ÁP