AMPLY - MIXER - XỬ LÝ TÍN HIỆU

 •  

DBX 640

14.250.000 VNĐ

 •  

DBX 640M

15.650.000 VNĐ

 •  

DBX 641

12.160.000 VNĐ

 •  

DBX 641M

13.560.000 VNĐ

 •  

DBX 1260

21.430.000 VNĐ

 •  

DBX TR1616

43.740.000 VNĐ

 •  

DBX PMC16

15.540.000 VNĐ

 •  

DBX DB12

2.680.000 VNĐ

 •  

DBX DB10

2.150.000 VNĐ

 •  

DBX 286A

5.060.000 VNĐ

 •  

DBX AFS 224

8.770.000 VNĐ

 •  

DBX 120A

6.220.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • SOUNDCRAFT
 • YAMAHA
 • BOSE
 • CROWN
 • JBL
 • SE AUDIOTECHNIK
 • LEXICON
 • BSS
 • BEHRINGER
 • DBX
 • MARTIN AUDIO
 • JAMO

Danh mục

 • AMPLY CÔNG SUẤT
 • AMPLY ĐA VÙNG - THƯƠNG MẠI
 • ANALOG MIXER
 • DIGITAL MIXER
 • XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH
 • MIXER TÍCH HỢP CÔNG SUẤT
 • BỘ TÍN HIỆU - NGUỒN
 • ÂM THANH SÂN VƯỜN
 • CHIẾT ÁP