KARAOKE GIA ĐÌNH - CHUYÊN NGHIỆP

 •  

BMB CSH W200

8.755.000 VNĐ

 •  

VIET KTV HD PRO 3TB

8.900.000 VNĐ

 •  

SE AUDIOTECHNIK M-F3A

36.190.000 VNĐ

 •  

TJ TS G80

8.990.000 VNĐ

 •  

JBL KI 08

7.290.000 VNĐ

 •  

 •  

 •  

YAMAHA KMS 710

11.100.000 VNĐ

 •  

Sản phẩm bán chạy

NAVISON AUDIO N201

9.800.000 VNĐ

 •  

HANET PLAYX ONE 1TB

5.290.000 VNĐ

 •  

RELACART ER 3600

8.970.000 VNĐ

 •  

SHURE PGA58 QTR

1.750.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • JBL
 • BOSE
 • NAVISON AUDIO
 • JARGUAR SUHYOUNG
 • SE AUDIOTECHNIK
 • YAMAHA
 • OKARA
 • VIETKTV
 • HANET
 • ARIRANG
 • PROSING
 • SHURE
 • AKG
 • TJ MEDIA
 • PARAMAX
 • BMB
 • RELACART
 • BTE
 • SAS PRO
 • SUMICO
 • MASTER AUDIO
 • WHARFEDALE
 • NEXO
 • HIMEDIA
 • AAP AUDIO
 • BOSTON ACOUSTICS
 • TANNOY
 • K-ARRAY
 • P’SOUND
 • ALPHA WORKS
 • SENNHEISER
 • MARTIN AUDIO
 • PD
 • CROWN
 • BIK

Danh mục

 • ĐẦU KARAOKE
 • LOA KARAOKE
 • AMPLY KARAOKE
 • MIXER KARAOKE
 • MICRO KARAOKE
 • LOA SUBWOOFER KARAOKE
 • POWER AMPLIFIER KARAOKE
 • MÀN HÌNH KARAOKE
 • DÀN KARAOKE
 • PREAMPLIFIER