LOA HỘI TRƯỜNG - SÂN KHẤU

 •  

JBL LSR2328P

9.720.000 VNĐ

 •  

JBL LSR 4326P

14.690.000 VNĐ

 •  

JBL LSR 6328P

33.900.000 VNĐ

 •  

JBL LSR 6332

40.680.000 VNĐ

 •  

JBL LSR 6312SP

Vui lòng gọi để biết chi tiết

 •  

JBL LSR 4328P

20.340.000 VNĐ

 •  

JBL LSR 4312SP

27.120.000 VNĐ

 •  

JBL LSR 6325P-1

11.300.000 VNĐ

 •  

SE AUDIOTECHNIK M-F3 SAT

32.000.000 VNĐ

 •  

BMB CSS 2012

30.129.000 VNĐ

 •  

BMB CSP 3000

21.054.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • BOSE
 • JBL
 • YAMAHA
 • SE AUDIOTECHNIK
 • BEHRINGER
 • BMB

Danh mục

 • LOA ACTIVE
 • LOA PASSIVE
 • LOA MONITOR
 • LOA SUBWOOFER
 • LOA ARRAY
 • LOA BIỂU DIỄN CƠ ĐỘNG
 • LOA STUDIO - KIỂM ÂM