MICRO CHUYÊN NGHIỆP

 •  

SHURE PGA181-LC

2.412.000 VNĐ

 •  

SHURE PGA98D LC

3.406.000 VNĐ

 •  

SHURE PGA98H-LC

3.406.000 VNĐ

 •  

SHURE PGA81-LC

3.200.000 VNĐ

 •  

SHURE PGA58 LC

1.278.000 VNĐ

 •  

SHURE PGA48 QTR

1.012.000 VNĐ

 •  

SHURE PGA48 LC

852.000 VNĐ

 •  

SHURE PGA27 LC

5.084.000 VNĐ

 •  

SHURE BLX24A/B58

11.170.000 VNĐ

 •  

SHURE BLX288A/PG58

16.398.000 VNĐ

 •  

SHURE BLX24A/SM58

10.478.000 VNĐ

 •  

SHURE BLX24A/PG58

8.668.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • SHURE
 • AKG
 • SENNHEISER
 • JBL
 • BEHRINGER

Danh mục

 • MICRO KHÔNG DÂY
 • MICRO CÓ DÂY
 • MICRO THU ÂM
 • MICRO CỔ NGỖNG
 • MICRO CÀI ÁO
 • MICRO NHẠC CỤ