Tuyển dụng | SAIGON HD

Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

STT Chức danh Ngày đăng Ngày hết hạn Địa điểm
1 Nhân viên IT - Thiết kế đồ họa 20/03/2014 30/04/2014 Thành phố Hồ Chí MInh
2 Nhân viên kinh doanh 20/03/2014 30/04/2014 Thành phố Hồ Chí MInh
3 Nhân viên giao hàng 03/08/2012 03/09/2012 TP. HCM