AMPLY - MIXER - XỬ LÝ TÍN HIỆU

 •  

CROWN DSi 8M

24.630.000 VNĐ

 •  

CROWN DSi 6000

58.760.000 VNĐ

 •  

CROWN DSi 4000

42.940.000 VNĐ

 •  

CROWN DSi 2000

31.640.000 VNĐ

 •  

CROWN DSi 1000

15.260.000 VNĐ

 •  

CROWN iT 4x3500HD

237.300.000 VNĐ

 •  

CROWN iT 12000HD

153.450.000 VNĐ

 •  

CROWN iT 9000HD

123.400.000 VNĐ

 •  

CROWN iT 5000HD

102.830.000 VNĐ

 •  

CROWN MA 12000i

122.040.000 VNĐ

 •  

CROWN MA 9000i

96.950.000 VNĐ

 •  

CROWN MA 5000i

79.550.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • SOUNDCRAFT
 • CROWN
 • YAMAHA
 • SE AUDIOTECHNIK
 • BOSE
 • BEHRINGER
 • DBX
 • LEXICON
 • JAMO
 • BSS
 • JBL

Danh mục

 • AMPLY CÔNG SUẤT
 • AMPLY ĐA VÙNG - THƯƠNG MẠI
 • ANALOG MIXER
 • DIGITAL MIXER
 • XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH
 • MIXER TÍCH HỢP CÔNG SUẤT
 • BỘ TÍN HIỆU - NGUỒN
 • ÂM THANH SÂN VƯỜN
 • CHIẾT ÁP