MICRO CHUYÊN NGHIỆP

 •  

SHURE BLX24A/B58

11.170.000 VNĐ

 •  

SHURE BLX288A/PG58

16.398.000 VNĐ

 •  

SHURE BLX24A/SM58

10.478.000 VNĐ

 •  

SHURE BLX24A/PG58

8.668.000 VNĐ

 •  

SHURE SVX288E/PG58

10.290.000 VNĐ

 •  

SHURE SVX24E/PG58

5.780.000 VNĐ

 •  

SHURE SVX24E/PG28

5.250.000 VNĐ

 •  

SHURE BLX288A/SM58

19.672.000 VNĐ

 •  

SHURE BLX288A/B58

20.020.000 VNĐ

 •  

SHURE BLX1288A/CVL

16.505.000 VNĐ

 •  

SHURE BLX24RA/PG58

12.245.000 VNĐ

 •  

SHURE BLX24RA/SM58

13.672.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • AKG
 • SHURE
 • SENNHEISER
 • JBL
 • BEHRINGER

Danh mục

 • MICRO KHÔNG DÂY
 • MICRO CÓ DÂY
 • MICRO THU ÂM
 • MICRO CỔ NGỖNG
 • MICRO CÀI ÁO
 • MICRO NHẠC CỤ