AMPLY - MIXER - XỬ LÝ TÍN HIỆU

 •  

CROWN DCi 2 2400N

129.050.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB4 32

119.780.000 VNĐ

 •  

BSS BLU 805

152.370.000 VNĐ

 •  

BSS BLU 806

152.370.000 VNĐ

 •  

LEXICON PCM 96 SUR D

120.770.000 VNĐ

 •  

LEXICON PCM 96 SUR A

127.130.000 VNĐ

 •  

CROWN iT 4x3500HD

237.300.000 VNĐ

 •  

CROWN iT 12000HD

153.450.000 VNĐ

 •  

CROWN iT 9000HD

123.400.000 VNĐ

 •  

CROWN iT 5000HD

102.830.000 VNĐ

 •  

CROWN MA 12000i

122.040.000 VNĐ

 •  

CROWN DCi 4 1250ND

133.600.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • SOUNDCRAFT
 • YAMAHA
 • BOSE
 • CROWN
 • JBL
 • SE AUDIOTECHNIK
 • LEXICON
 • BSS
 • BEHRINGER
 • DBX
 • JAMO

Danh mục

 • AMPLY CÔNG SUẤT
 • AMPLY ĐA VÙNG - THƯƠNG MẠI
 • ANALOG MIXER
 • DIGITAL MIXER
 • XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH
 • MIXER TÍCH HỢP CÔNG SUẤT
 • BỘ TÍN HIỆU - NGUỒN
 • ÂM THANH SÂN VƯỜN
 • CHIẾT ÁP