AMPLY - MIXER - XỬ LÝ TÍN HIỆU

 •  

DBX DRIVERACK 4800

101.700.000 VNĐ

 •  

MARTIN AUDIO IK81 DANTE

265.000.000 VNĐ

 •  

MARTIN AUDIO IK42 DANTE

205.000.000 VNĐ

 •  

MARTIN AUDIO VIA5004

125.000.000 VNĐ

 •  

MARTIN AUDIO VIA5002

125.000.000 VNĐ

 •  

CROWN DCi 2 2400N

129.050.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB4 32

119.780.000 VNĐ

 •  

BSS BLU 805

152.370.000 VNĐ

 •  

BSS BLU 806

152.370.000 VNĐ

 •  

LEXICON PCM 96 SUR D

120.770.000 VNĐ

 •  

LEXICON PCM 96 SUR A

127.130.000 VNĐ

 •  

CROWN iT 4x3500HD

237.300.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • SOUNDCRAFT
 • YAMAHA
 • BOSE
 • CROWN
 • JBL
 • SE AUDIOTECHNIK
 • LEXICON
 • BSS
 • BEHRINGER
 • DBX
 • BMB
 • MARTIN AUDIO
 • JAMO

Danh mục

 • AMPLY CÔNG SUẤT
 • AMPLY ĐA VÙNG - THƯƠNG MẠI
 • ANALOG MIXER
 • DIGITAL MIXER
 • XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH
 • MIXER TÍCH HỢP CÔNG SUẤT
 • BỘ TÍN HIỆU - NGUỒN
 • ÂM THANH SÂN VƯỜN
 • CHIẾT ÁP