AMPLY - MIXER - XỬ LÝ TÍN HIỆU

 •  

SHURE AXT600E

154.540.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB 4 40

142.380.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB 8 48

230.520.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB 8 40

198.880.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB 8 32

155.940.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT GB 8 24

120.910.000 VNĐ

 •  

SOUNDCRAFT Vi STAGEBOX

220.860.000 VNĐ

 •  

DBX DRIVERACK 4800

101.700.000 VNĐ

 •  

MARTIN AUDIO IK81 DANTE

265.000.000 VNĐ

 •  

MARTIN AUDIO IK42 DANTE

205.000.000 VNĐ

 •  

MARTIN AUDIO VIA5004

125.000.000 VNĐ

 •  

MARTIN AUDIO VIA5002

125.000.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • SOUNDCRAFT
 • YAMAHA
 • BOSE
 • CROWN
 • JBL
 • SE AUDIOTECHNIK
 • LEXICON
 • BSS
 • BEHRINGER
 • DBX
 • SHURE
 • BMB
 • MARTIN AUDIO
 • JAMO

Danh mục

 • AMPLY CÔNG SUẤT
 • AMPLY ĐA VÙNG - THƯƠNG MẠI
 • ANALOG MIXER
 • DIGITAL MIXER
 • XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH
 • MIXER TÍCH HỢP CÔNG SUẤT
 • BỘ TÍN HIỆU - NGUỒN
 • BỘ NHẬN TÍN HIỆU
 • ÂM THANH SÂN VƯỜN
 • CHIẾT ÁP