AMPLY - MIXER - XỬ LÝ TÍN HIỆU

 •  

LEXICON PLPCMTOT

25.430.000 VNĐ

 •  

DBX BSS BLU SI

15.070.000 VNĐ

 •  

JBL MSC 1

8.250.000 VNĐ

 •  

LEXICON OSB

7.010.000 VNĐ

 •  

DBX ZC 9

1.600.000 VNĐ

 •  

DBX ZC 8

1.600.000 VNĐ

 •  

DBX ZC 7

1.600.000 VNĐ

 •  

DBX ZC 6

1.450.000 VNĐ

 •  

DBX ZC FIRE

1.770.000 VNĐ

 •  

DBX ZC BOB

2.250.000 VNĐ

 •  

DBX ZC 4

1.770.000 VNĐ

 •  

DBX ZC 3

1.600.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • SOUNDCRAFT
 • YAMAHA
 • BOSE
 • CROWN
 • JBL
 • SE AUDIOTECHNIK
 • LEXICON
 • BSS
 • BEHRINGER
 • DBX
 • BMB
 • MARTIN AUDIO
 • JAMO

Danh mục

 • AMPLY CÔNG SUẤT
 • AMPLY ĐA VÙNG - THƯƠNG MẠI
 • ANALOG MIXER
 • DIGITAL MIXER
 • XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH
 • MIXER TÍCH HỢP CÔNG SUẤT
 • BỘ TÍN HIỆU - NGUỒN
 • ÂM THANH SÂN VƯỜN
 • CHIẾT ÁP