LOA HỘI TRƯỜNG - SÂN KHẤU

 •  

YAMAHA DSR215

40.370.000 VNĐ

 •  

YAMAHA STAGEPAS 600I

31.100.000 VNĐ

 •  

BOSE L1 COMPACT SYSTEM

33.000.000 VNĐ

 •  

BOSE L1 MODEL 1S

48.400.000 VNĐ

 •  

BOSE 502B BASS

43.780.000 VNĐ

 •  

BOSE F1 812 SUBWOOFER

40.040.000 VNĐ

 •  

JBL MD52

33.790.000 VNĐ

 •  

JBL MD55

38.310.000 VNĐ

 •  

JBL LSR 6328P

33.900.000 VNĐ

 •  

JBL LSR 6332

40.680.000 VNĐ

 •  

 •  

JBL CBT 200LA1

48.590.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • BOSE
 • JBL
 • YAMAHA
 • SE AUDIOTECHNIK
 • BEHRINGER
 • BMB

Danh mục

 • LOA ACTIVE
 • LOA PASSIVE
 • LOA MONITOR
 • LOA SUBWOOFER
 • LOA ARRAY
 • LOA BIỂU DIỄN CƠ ĐỘNG
 • LOA STUDIO - KIỂM ÂM