AMPLY - MIXER - XỬ LÝ TÍN HIỆU

 •  

BEHRINGER X2442USB

11.250.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER X2222USB

8.050.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER X1832USB

8.050.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER X1622USB

6.440.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER X1222USB

6.440.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER X1204USB

5.800.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER QX2442USB

12.860.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER QX2222USB

10.620.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER QX1832USB

9.640.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER QX1622USB

8.050.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER QX1222USB

8.050.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER QX1204USB

7.400.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • SOUNDCRAFT
 • YAMAHA
 • BOSE
 • CROWN
 • JBL
 • SE AUDIOTECHNIK
 • LEXICON
 • BSS
 • BEHRINGER
 • DBX
 • JAMO

Danh mục

 • AMPLY CÔNG SUẤT
 • AMPLY ĐA VÙNG - THƯƠNG MẠI
 • ANALOG MIXER
 • DIGITAL MIXER
 • XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH
 • MIXER TÍCH HỢP CÔNG SUẤT
 • BỘ TÍN HIỆU - NGUỒN
 • ÂM THANH SÂN VƯỜN
 • CHIẾT ÁP