LOA ÂM TRẦN | SAIGON HD

LOA DỰ ÁN - THƯƠNG MẠI

 •  

BOSE EDGEMAX EM180

15.840.000 VNĐ

 •  

BOSE EDGEMAX EM90

13.992.000 VNĐ

 •  

JBL CONTROL 24C

2.920.000 VNĐ

 •  

JBL CONTROL 24CT MICRO

2.240.000 VNĐ

 •  

 •  

JBL CONTROL 16CT

3.790.000 VNĐ

 •  

 •  

JBL CONTROL 14CT

2.960.000 VNĐ

 •  

 •  

JBL CONTROL 12CT

2.110.000 VNĐ

 •  

JAMO 6.5 CS-T

2.690.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • BOSE
 • JAMO
 • JBL
 • B&W
 • YAMAHA
 • BEHRINGER
 • KLIPSCH

Danh mục

 • LOA TREO
 • LOA ÂM TRẦN
 • LOA ÂM TƯỜNG
 • LOA SÂN VƯỜN/ MÔI TRƯỜNG