LOA ÂM TRẦN | SAIGON HD

LOA DỰ ÁN - THƯƠNG MẠI

 •  

BOSE FREESPACE DS 16F

2.420.000 VNĐ

 •  

BOSE FREESPACE DS 40F

4.620.000 VNĐ

 •  

BOSE FREESPACE DS 100F

6.600.000 VNĐ

 •  

BOSE EDGEMAX EM90

13.992.000 VNĐ

 •  

BOSE EDGEMAX EM180

15.840.000 VNĐ

 •  

 •  

JBL CONTROL 18CT

5.840.000 VNĐ

 •  

JAMO IC 608 FG II

11.000.000 VNĐ

 •  

JBL CONTROL 227C/T

6.440.000 VNĐ

 •  

JBL SP6CII

4.700.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • BOSE
 • JBL
 • YAMAHA
 • JAMO
 • BEHRINGER
 • KLIPSCH
 • PARADIGM
 • INFINITY
 • MARTIN AUDIO

Danh mục

 • LOA TREO
 • LOA ÂM TRẦN
 • LOA ÂM TƯỜNG
 • LOA SÂN VƯỜN/ MÔI TRƯỜNG