LOA DỰ ÁN - THƯƠNG MẠI

 •  

JAMO IC 408 FG

8.700.000 VNĐ

 •  

BOSE EDGEMAX EM180

15.840.000 VNĐ

 •  

BOSE EDGEMAX EM90

13.992.000 VNĐ

 •  

JBL CSS 8006BM

565.000 VNĐ

 •  

JBL CONTROL 227C

6.780.000 VNĐ

 •  

JBL CONTROL 226CT

9.380.000 VNĐ

 •  

JBL CONTROL 47CT

8.250.000 VNĐ

 •  

JBL CONTROL 47LP

8.810.000 VNĐ

 •  

JBL CONTROL 47HC

8.590.000 VNĐ

 •  

JBL CONTROL 40CST

6.780.000 VNĐ

 •  

JBL CONTROL 42C

1.580.000 VNĐ

 •  

JBL CONTROL 19CST

6.100.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • BOSE
 • JBL
 • YAMAHA
 • JAMO
 • BEHRINGER
 • KLIPSCH

Danh mục

 • LOA TREO
 • LOA ÂM TRẦN
 • LOA ÂM TƯỜNG
 • LOA SÂN VƯỜN/ MÔI TRƯỜNG