BOSE | SAIGON HD

LOA DỰ ÁN - THƯƠNG MẠI

 •  

BOSE EDGEMAX EM180

15.840.000 VNĐ

 •  

BOSE EDGEMAX EM90

13.992.000 VNĐ

 •  

BOSE FREESPACE 360P II

8.140.000 VNĐ

 •  

 •  

BOSE FREESPACE DS 100SE

9.680.000 VNĐ

 •  

BOSE FREESPACE DS 100F

6.600.000 VNĐ

 •  

 •  

BOSE FREESPACE DS 40SE

7.370.000 VNĐ

 •  

BOSE FREESPACE DS 40F

4.620.000 VNĐ

 •  

BOSE FREESPACE DS 16SE

3.740.000 VNĐ

 •  

BOSE FREESPACE DS 16F

2.420.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • BOSE
 • JAMO
 • JBL
 • B&W
 • YAMAHA
 • BEHRINGER
 • KLIPSCH

Danh mục

 • LOA TREO
 • LOA ÂM TRẦN
 • LOA ÂM TƯỜNG
 • LOA SÂN VƯỜN/ MÔI TRƯỜNG