LOA BIỂU DIỄN CƠ ĐỘNG | SAIGON HD

LOA HỘI TRƯỜNG - SÂN KHẤU

 •  

JBL EON ONE PRO

26.250.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER ACX1800

11.250.000 VNĐ

 •  

BOSE L1 MODEL II

78.760.000 VNĐ

 •  

BOSE L1 COMPACT SYSTEM

33.000.000 VNĐ

 •  

 •  

BOSE L1 MODEL 1S

48.400.000 VNĐ

 •  

BOSE S1 PRO

16.490.000 VNĐ

 •  

BOSE F1 812 SUBWOOFER

40.040.000 VNĐ

 •  

BEHRINGER PPA500BT

16.080.000 VNĐ

Khoảng giá

Thương hiệu

 • BOSE
 • JBL
 • YAMAHA
 • SE AUDIOTECHNIK
 • BEHRINGER
 • KLIPSCH
 • BMB

Danh mục

 • LOA ACTIVE
 • LOA PASSIVE
 • LOA MONITOR
 • LOA SUBWOOFER
 • LOA ARRAY
 • LOA BIỂU DIỄN CƠ ĐỘNG
 • LOA STUDIO - KIỂM ÂM